Política de privacitat

A Bifeedbo SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada en el mateix.

Tractament de les dades dels clients

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:Bifeedbo SL
Propòsit:Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials
Legitimació:Execució d’un contracte. Interès legítim del Responsable..
Destinataris:Està previst que les cessions de dades siguin: Administració Tributària; Entitats financeres.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir tractant-se de posar-se en contacte amb l’adreça del responsable del tractament
Origen:El propi interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Bifeedbo SL.
B25846155.
Polígon les Canals 7 nau 2 – 25191 – Lleida – LLEIDA.
973290901.
admbifeedbo@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Bifeedbo SL ens tramitem la informació que ens proporcionen les persones interessades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendrà cap decisió automatitzada en funció de les dades facilitades.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i, si escau, dels exercicis necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i tributària dels serveis sol·licitats.
  • Interès legítim del Responsable: Enviarcomunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades als destinataris següents:

  • l’Administració Tributària, per complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • entitats financeres, per tal de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Bifeedbo SL tracta o no les dades personals que els concerni.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Bifeedbo SL deixarà de processar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de la manera material de la següent manera: dirigint-se a la adreça del responsable del tractament.

En l’enviament de comunicacions comercials amb l’interès legítim del responsable del tractament com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades a aquest efecte.

Si vostè ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti vulnerats els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat competent de Control de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web: www.aipd.es.

8. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Bifeedbo SL provenen de: El propi interessat.

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:Bifeedbo SL
Propòsit:Gestió de la relació laboral
Legitimació:Execució d’un contracte.
Compliment d’una obligació legal.
Destinataris:Està previst que les cessions de dades siguin: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació Estatal per a la Formació laboral(Fundae).).
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir tractant-se de posar-se en contacte amb l’adreça del responsable del tractament
Origen:El propi interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Bifeedbo SL.
B25846155.
Polígon les Canals 7 nau 2 – 25191 – Lleida – LLEIDA.
973290901.
admbifeedbo@gmail.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Bifeedbo SL processem la informació que ens proporcionen les persones interessades amb la finalitat de la gestió del personal; formació; prevenció de riscos laborals i seguiment de la salut; nòmines, assegurances socials i aportacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendrà cap decisió automatitzada en funció de les dades facilitades.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Sempre que es mantingui la relació laboral amb l’entitat i els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió i formació de personal.
  • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i seguiment sanitari; nòmines, assegurances socials i aportacions.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades als destinataris següents:

  • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Bancs i entitats financeres, per fer nòmines (requisit contractual).
  • Fundació Estatal per a la Formació en Ocupació (Fundae),amb l’objectiu de dur a terme la gestió dels cursos premiats (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Bifeedbo SL tracta o no les dades personals que els concerni.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Bifeedbo SL deixarà de processar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de la manera material de la següent manera: dirigint-se a la adreça del responsable del tractament.

En l’enviament de comunicacions comercials amb l’interès legítim del responsable del tractament com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades a aquest efecte.

Si vostè ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti vulnerats els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat competent de Control de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web: www.aipd.es.

8. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Bifeedbo SL provenen de: El propi interessat.